Poslovna jedinica Kravica

Poslovna jedinica „Kravica“ - JP „Parkovi „ su ugovorom potpisanim sa općinom definirali način obavljanja i sufinanciranja ovih djelatnosti koji se uglavnom odnosi na područje grada Ljubuškog. Određena je naplata, organizacija i način naplate parkiranja, ulaska posjetitelja korištenja sanitarnih čvorova na turističkoj zoni „Objekata vanredne prirodne ljepote i prirodne rijetkosti" Kravica a koja je obuhvaćena regulacijskim planom u površini od 41,78 ha.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka Tihaljina – Mlade – Trebižat i ostale vodotoke na području općine Ljubuški.

Članak 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka Tihaljina – Mlade – Trebižat i ostale vodotoke na području općine Ljubuški („Sl. glasnik Općine Ljubuški“, broj: 4/18), u daljnjem tekstu Odluka.

Članak 2.

Članak 3. Stavak 4. iza riječi Oznaku parkinga vodoravnom i okomitom signalizacijom se zamjenjuje riječima Oznaku parkinga vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

Članak 3.

Članak 8. Odluke se mijenja i glasi:

„Cijena parkiranja za svaki započeti sat parkiranja iznosi:

Osobna vozila – sat 2 KM,  uz mogućnost kupnje dnevne parkirne karte od 6 KM,
Autobusi – sat 10 KM,  uz mogućnost kupnje dnevne parkirne karte od 20 KM,
Kamp prikolice, Kamperi –sat 4 KM,  uz mogućnost kupnje dnevne parkirne karte od 10 KM,
Motocikli –sat 0,50 KM.

Članak 4.

Članak 9. Stavak 3. Odluke se mijenja, te se umjesto riječi djelatnici, koristi riječ kontrolor.

Članak 5.

Članak 10. Stavak 3. Odluke se mijenja i glasi: Kontrolor parkinga ovlašten je zatražiti predočenje invalidske iskaznice.

Članak 6.

Članak 12. Stavak 2. Odluke se mijenja i glasi: Naknade za blokiranje i deblokiranje vozila, za osobna vozila, kamione, autobuse i radne strojeve  iznosi 50 KM.

Članak 7.

Članak 14. Odluke se mijenja i glasi:

„Cijena ulaza posjetitelja na lokalitet Kravica se dijeli u tri kategorije i to: odrasli, grupe učenika od 7 do 18 godina starosti i djeca do 7 godina starosti.

U vremenskom periodu od 01.06. do 30.09. cijena jedne ulazne karte za odraslu osobu iznosi 10 KM.
U vremenskom periodu od 01.10. do 31.05. cijena jedne ulazne karte za odraslu osobu iznosi 8 KM.
Ulazna karta za grupe učenika od 7 do 18 godina starosti u vremenskom periodu od 01.06. do 30.09. iznosi 5 KM.
Ulazna karta za grupe učenika od 7 do 18 godina starosti u vremenskom periodu 01.10. do 31.05. iznosi 4 KM.
Djeca starosti do 7 godina života imaju pravo na besplatan ulaz.“

U cijenu je uključena mogućnost posjete vodopadu “Koćuša“ i muzeju samostana na Humcu.

Za grupe koje broje 25 ili više posjetitelja odobrava se slobodan ulaz za vodiča grupe i vozača autobusa.
Agencije koje s JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški imaju sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji, koja suradnja je vezana za dovođenje grupa turista tijekom godine, stječu pravo na agencijski popust u iznosu od 15%.

Besplatan ulaz u posjetiteljske zone imaju novinari uz prikaz važeće novinarske iskaznice sa fotografijom.
Ulaz u posjetiteljske zone se ne naplaćuje osobama koje imaju nekretnine u posjetiteljskim zonama, u smislu neometanog prilaza istima.

Cijena fotografiranja u komercijalne svrhe na lokalitetu Kravica  za  1 sat iznosi 50,00 KM, a za 1 dan 250,00 KM.
Cijena snimanja u komercijalne svrhe na lokalitetu Kravica  za 1 sat iznosi 100 KM, a za 1 dan 500 KM

JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški može organizirati iznajmljivanja bicikla i čamaca/kajak kanu:

      - Bicikl (sat) -     5 KM

      - Bicikl (dan) -    20 KM

      - Cjelodnevni najam bicikla podrazumijeva vremenski rok koji je isti s radnim vremenom  “PJ Kravica“, gdje je bicikl iznajmljen.

- U cijenu najma bicikla uključena je zaštitna kaciga i sigurnosni katanac.
- Prilikom vraćanja bicikla pregledat će se ispravnost iznajmljene opreme.

            - Čamac kajak/kanu

            1 sat = 10 KM

            30 min = 5 KM

Cjelodnevni najam čamca kajak/kanu 40 KM.
Cjelodnevni najam podrazumijeva vremenski rok koji je isti s radnim vremenom „PJ Kravica“, gdje je čamac kajak/kanu iznajmljen.
Cijenu najma čamca, kajaka/kanua podrazumijeva se čamac, kajak/kanu, veslo, zaštitni prsluk, vodootporna torba i kaciga.
Prilikom vraćanja čamca i opreme pregledati će se ispravnost opreme.“

Članak 8.

Članak 21. Odluke se  mijenja i glasi:

„Visinu cijena usluga i načina plaćanja iz ove Odluke određuje i mijenja JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški uz suglasnost Općinskog vijeća.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Odsjek za inspekcijske poslove općine Ljubuški.

Članak 5.

U ostalim odredbama Odluka iz članka 1. ove Odluke ostaje neizmijenjena.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Ljubuški.

 unnamed
Odluka OV Ljubuški

Direkcija

Direktor: dipl.iur. Vedran Markotić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630