Zbog obilne  kiše, koja je  padala posljednjih dana,   došlo je do pojave mutnoće vode na vrelu rijeke Vrioštice, a time i na vodozahvatu vodovoda Ljubuški. Pregledom je utvrđeno da mutnoća prelazi granicu dozvoljenu prema Pravilniku, te je radi toga neupotrebljiva…
Na temelju čl. 18. Odluke o naplati, organizaciji i načinu naplate parkiranja, ulaska posjetitelja i korištenja sanitarnih čvorova i organizacije ostalih turističkih aktivnosti na turističkoj zoni „Objekta vanredne prirodne ljepote i prirodne rijetkosti“ Kravica (01-02-258/15, Sl. glasnik Općine Ljubuški broj:1/15),…
Novim Zakonom o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), koji je stupio na snagu 27. svibnja 2014. godine, a počeo se sukladno članku 125. stavak 1. istog zakona primjenjivati dana 27. studenog 2014. godine,  u svim područjima koji…
Poštovani potrošači-korisnici usluga Javnog poduzeća Parkovi d.o.o. Ljubuški
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški da je u noćnim satima 09 na 10 lipnja 2016.god.  došlo do ispada električne energije na vodu kojim se napajaju crpke u crpnoj stanici Vitina. 
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu u području dijela grada južno od Trgocoopa prema Humcu i Predgrađu da će, zbog isticanja vode na  vodovodnoj cijevi Ø 500 mm  na području polja – Plantaža (stari kvar)…
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu u području dijela grada južno od Trgocoopa prema Humcu i Predgrađu da će, zbog pucanja vodovodne cijevi Ø 500 mm  na području polja – Plantaža i sanacije kvara istog, …
JP Parkovi d.o.o. raspisuje "Natječaj za davanju u zakup prostora poslovnog prostora". detaljnije pročitajte u priloženom pdf dokumentu.

Direkcija

Direktor: dipl.iur. Vedran Markotić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630