Zbog obilne  kiše, koja je  padala posljednjih dana,   došlo je do pojave mutnoće vode na vrelu rijeke Vrioštice, a time i na vodozahvatu vodovoda Ljubuški. Pregledom je utvrđeno da mutnoća prelazi granicu dozvoljenu prema Pravilniku, odnosno da prelazi vrijednosti dozvoljene…
Zbog obilne  kiše, koja je  padala posljednjih dana,   došlo je do pojave mutnoće vode na vrelu rijeke Vrioštice, a time i na vodozahvatu vodovoda Ljubuški. Pregledom je utvrđeno da mutnoća prelazi granicu dozvoljenu prema Pravilniku, te je radi toga neupotrebljiva…
Na temelju čl. 18. Odluke o naplati, organizaciji i načinu naplate parkiranja, ulaska posjetitelja i korištenja sanitarnih čvorova i organizacije ostalih turističkih aktivnosti na turističkoj zoni „Objekta vanredne prirodne ljepote i prirodne rijetkosti“ Kravica (01-02-258/15, Sl. glasnik Općine Ljubuški broj:1/15),…
Novim Zakonom o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), koji je stupio na snagu 27. svibnja 2014. godine, a počeo se sukladno članku 125. stavak 1. istog zakona primjenjivati dana 27. studenog 2014. godine,  u svim područjima koji…
Poštovani potrošači-korisnici usluga Javnog poduzeća Parkovi d.o.o. Ljubuški
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški da je u noćnim satima 09 na 10 lipnja 2016.god.  došlo do ispada električne energije na vodu kojim se napajaju crpke u crpnoj stanici Vitina. 
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu u području dijela grada južno od Trgocoopa prema Humcu i Predgrađu da će, zbog isticanja vode na  vodovodnoj cijevi Ø 500 mm  na području polja – Plantaža (stari kvar)…
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu u području dijela grada južno od Trgocoopa prema Humcu i Predgrađu da će, zbog pucanja vodovodne cijevi Ø 500 mm  na području polja – Plantaža i sanacije kvara istog, …

Direkcija

Direktor: dipl.iur. Vedran Markotić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630