Značaj vode za živa bića i čovjeka Voda je daleko najbogatija komponenta svih živih organizama i ima fundamentalan značaj u održavanju kako strukture, tako i funkcije svih tkiva, odnosno stanica kao osnovnih jedinica živih bića. Neunošenje vode dovodi mnogo brže…
Javno poduzeće Parkovi d.o.o Ljubuški ovih je dana završilo i u pogon pustilo tri i pol kilometra nove vodovodne mreže. Po prvi put priključak na gradski vodovod sada ima 18 kućanstava iz naselja Bijača (zaseoci Ćuže i Galići), te 12…
Javno poduzeće „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški osnovano je dana 09.srpnja 2013. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću. Isto je u stopostotnom vlasništvu Općine Ljubuški.
Na temelju članka 8. Zakona o javnim poduzećima („Službene novine Federacije BIH“,broj 8/05) te članka 8. Zakona o ministarskim ,vladinim i drugim imenovanjima F BIH(„ Službene novine Federacije BIH“ broj 34/03)članka 25.Statuta JP“Parkovi“d.o.o Ljubuški i Odluke Nadzornog odbora poduzeća od…
Predmet: Pregovarački postupak bez objave zbog hitnosti za dostavu ponude: za dostavu crpke SP46-6 9 2KW SD SA.
Predmet: Pregovarački postupak bez objave zbog hitnosti za dostavu ponude: za izradu Glavnog Projekta crpne stanica“Prolog“ vodoopskrbnog sustava općine Ljubuški podsustav Crveni Grm -Prolog  
Predmet: Pregovarački postupak bez objave zbog hitnosti za dostavu ponude: za viklovanje i remont električnog Motora 132 KW 1480 0/MIN TYP4AZ315M No 946715 ,balansiranje rotora i prijevoz el.Motora,te montaža istog uz centriranje.  
Na temelju članka 18. Odluke o naplati, organizaciji i načinu naplate parkiranja, ulaska posjetitelja i korištenja sanitarnih čvorova i organizacije ostalih turističkih aktivnosti na turističkoj zoni „Objekta vanredne prirodne ljepote i prirodne rijetkosti" Kravica(01-02-258/15, SL. glasnik općine Ljubuški 1/15) i…

Direkcija

Direktor: dipl.iur. Vedran Markotić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630