JP Parkovi Ljubuški preselilo u nove prostorije

JP Parkovi doo Ljubuški preselilo je u nove prostorije koje se nalaze u ulici Nikole Šopa broj 8. Svi korisnici  usluga ovog javnog poduzeća sve potrebne usluge i informacije mogu dobiti u redovno radno vrijeme.

 

Direkcija

Direktor: dipl.iur. Vedran Markotić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630