Zbog niskih temperatura zaštitite vodovodne instalacije

Poštovani potrošači, korisnici usluga Javnog poduzeća Parkovi d.o.o. Ljubuški, S obzirom na najavu niskih temperatura u narednim periodu, prijeko je potrebno zaštititi vodovodne instalacije od smrzavanja.

Napominjemo, interne vodovodne instalacije čine svi cjevovodi i interni vodomjeri iza glavnog vodomjera te su za njihovo održavanje zaduženi korisnici vodovodne usluge, slijedom čega preporučamo da još jednom provjerite zaštitu svojih vodomjera i vodovodnih instalacija. U slučaju smrzavanja sve troškove zamjene i popravka vodomjera snosi korisnik.

Potrebno je zaštititi vodovodne instalacije, prvenstveno okno vodovodnog priključka, te instalacije koje su više izložene hladnoći, kao vanjske slavine, cijevi koje su izvan objekta i u negrijanim prostorijama, kao što su vikendice, garaže i slično.

Stoga molimo potrošače da poduzmu slijedeće radnje i mjere opreza:

1. Zaštitite vodomjerno okno (šaht ) priručnim sredstvima (stiropor)

2. Ispustite vodu iz slavina u dvorištu i internih vodovodnih cijevi koje nisu na propisanoj dubini

3. U objektima koji se ne koriste redovito i u kojima nitko ne stanuje, zatvorite ventil iza vodomjera i ispustite vodu

4. Također, pripazite na vodomjere u zgradama u podrumskim prostorijama koje nisu grijane.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Direkcija

Direktor: dipl.iur. Vedran Markotić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630