Obavijest o mutnoći


Zbog obilne  kiše, koja je  padala posljednjih dana,   došlo je do pojave mutnoće vode na vrelu Vrioštice, a time i na vodozahvatu vodovoda Ljubuški. Pregledom je utvrđeno da mutnoća prelazi granicu dozvoljenu prema Pravilniku, pa se kao takva ne može koristiti za piće.

O svemu se vrše redovne laboratorijske kontrole i javnost će biti blagovremeno obaviještena o ispravnosti i mogućnosti korištenja za piće.

    Hvala na razumijevanju.
                                                                                                   JP,,PARKOVI“d.o.o.  Ljubuški

Direkcija

Direktor: dipl.iur. Vedran Markotić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630