Obavijest o prekidu vodoopskrbe

Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu na području od Vitine do Donjih Radišića, da će zbog saniranja iznenadnog kvara, nastalog na vodovodnoj cijevi Ø 125, doći do prekida isporuke vode dana 03. travnja 2019.godine u 14:00 sati.

Djelatnici vodovoda rade na saniranju kvara, pa molimo potrošače za strpljenje.

Prilikom ponovnog puštanja i dolaska vode moguće je pojavljivanje kraćeg zamućenja, pa upozoravamo potrošače da obrate pažnju na isto. U tom slučaju ispustiti vodu na nekom potrošaču dok se ne izbistri.

JP "PARKOVI" d.o.o. Ljubuški
Vedran Markotić, dipl.iur.

Direkcija

Direktor: dipl.iur. Vedran Markotić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630