Obavijest za korisnike u gornjem gradskom području

Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu u gornjem gradskom području, da će zbog saniranja kvara, nastalog na vodovodnoj cijevi na području „Radišića Donjih“, doći do prekida isporuke vode dana 20.rujna 2019.godine, u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

Djelatnici vodovoda rade na saniranju istoga, pa se može očekivati i ranije puštanje vode.  
Prilikom ponovnog puštanja i dolaska vode moguće je pojavljivanje kraćeg zamućenja, pa upozoravamo potrošače da obrate pažnju na isto. U tom slučaju ispustiti vodu na nekom potrošaču dok se ne izbistri.

Molimo korisnike za strpljenje i zahvaljujemo se na razumijevanju.

JP „PARKOVI“ d.o.o . Ljubuški
Vedran Markotić ,dipl.iur.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630