Obavijest

Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu na području Vitina i Proboj Donji, da ec zbog radova na vodovodu doći do prekida isporuke vode dana 11.veljače 2020.godine u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.

Prilikom ponovnog puštanja i dolaska vode moguće je pojavljivanje kraćeg zamućenja, pa upozoravamo potrošače da obrate pažnju na isto. U tom slučaju ispustiti vodu na nekom potrošaču dok se voda ne izbistri. Pojava zamućenja moguća je u dijelu mreže Niska zona. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a javnost će o novom terminu radova biti upoznata.

Molimo korisnike za strpljenje i zahvaljujemo se na razumjevanju.

 

JP "PARKOVI" d.o.o. Ljubuški
Vedran Markotić, dipl.iur.

 

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630