Obavijest

Obaviještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu na potezu Radišići Donji - Ljubuški, da je zbog iznenadnog pucanja glavne dovodne cijevi za grad, profila Ø 200, došlo do prekida vode u sjevernom dijelu grada i Radišića Donjih, u noćnim satima dana 23.11.2020. godine u remenskom razdoblju od 22:00 do 06:30 sati.

Dežurne službe JP "Parkovi" su pristupili riješavanju kvara odmah po saznanju i isti je saniran u ranim jutarnjim satima, te je uspostavljena uredna vodoopskrba.

Zahvaljujemo se korisnicima na razumjevanju!

 

v.d. direktor     
Nikica Vučić, mag.oec.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630