Odluka o upravljanju PJ Kravica

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o naplati, organizaciji i načinu naplate parkiranja, ulaska posjetitelja i korištenja sanitarnih čvorova i organizacije ostalih turističkih aktivnosti na turističkoj zoni „Objekta vanredne prirodne ljepote i prirodne rijetkosti" Kravica.


Članak 1.
Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Odluke o naplati, organizaciji i načinu naplate parkiranja, ulaska posjetitelja, korištenja sanitarnih čvorova  i organizacije ostalih turističkih aktivnosti na turističkoj zoni „Objekta vanredne prirodne ljepote i prirodne rijetkosti“ Kravica („Sl. glasnik Općine Ljubuški“, broj: 1/15 i 4/17), u daljnjem tekstu Odluka.

Članak 2.
Članak 1. Odluke iza riječi „naplata“ dopunjuje se riječima „cijena usluge“.

Članak 3.
Članak 16. Odluke se mijenja i glasi:
 „Cijena ulaska posjetitelja na lokalitet Kravica  se dijeli u tri kategorije i to: odrasli, grupe učenika (preko 25 osoba),  od 7 do 18 godina starosti i djeca do 7 godina.
-    U vremenskom periodu od 01.listopada do 01.lipnja cijena jedne ulazne karte za odraslu osobu iznosi 6,00 KM,
-    U vremenskom periodu od 01.lipnja do 01.srpnja  i u periodu od 01.rujna do 01.listopada cijena ulazne karte za odraslu osobu iznosi 8 KM,
-    U vremenskom periodu od 01.srpnja do 01.rujna cijena ulazne karte za odraslu osobu iznosi 10 KM.
-    Ulazna karta za grupe učenika (preko 25 osoba)  u vremenskom periodu od 01.listopada do 01.lipnja iznosi 3 KM,
-    Ulazna karta za grupe učenika (preko 25 osoba)  u vremenskom periodu od 01.lipnja do 01.srpnja  i u periodu od 01.rujna do 01.listopada iznosi 4 KM,
-    Ulazna karta za grupe učenika (preko 25 osoba)  u vremenskom periodu od 01.srpnja do 01.rujna iznosi 5 KM
-    Djeca starosti do 7 godina života imaju pravo na besplatan ulaz.
U cijenu je uključena mogućnost posjete vodopadu “Koćuša“ i muzeju samostana na Humcu.
Za grupe koje broje 25 ili više posjetitelja odobrava se slobodan ulaz za vodiča grupe i vozača autobusa.

Besplatan ulaz u posjetiteljske zone imaju novinari uz prikaz važeće novinarske  iskaznice sa fotografijom.

Ulaz u posjetiteljske zone se ne naplaćuje osobama koje imaju nekretnine u posjetiteljskim zonama, u smislu neometanog prilaza istima.

Cijena fotografiranja u komercijalne svrhe na lokalitetu Kravica  za  1 sat iznosi 50,00 KM, a za 1 dan 250,00 KM.

 Cijena snimanja u komercijalne svrhe na lokalitetu Kravica  za 1 sat iznosi 100 KM, a za 1 dan 500 KM
 
JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški može organizirati iznajmljivanja bicikla i čamaca/kajak kanu:
      - Bicikl (sat) -     5 KM
      - Bicikl (dan) -    20 KM
      - Cjelodnevni najam bicikla podrazumijeva vremenski rok koji je isti s radnim vremenom  “PJ Kravica“, gdje je bicikl iznajmljen.
- U cijenu najma bicikla uključena je zaštitna kaciga i sigurnosni katanac.
- Prilikom vraćanja bicikla pregledat će se ispravnost iznajmljene opreme.
    - Čamac kajak/kanu
    1 sat = 10 KM
    30 min = 5 KM
    Cjelodnevni najam čamca kajak/kanu 40 KM.
    Cjelodnevni najam podrazumijeva vremenski rok koji je isti s radnim vremenom „PJ Kravica“, gdje je čamac kajak/kanu iznajmljen.
    U cijenu najma čamca, kajaka/kanua podrazumijeva se čamac, kajak/kanu, veslo, zaštitni prsluk, vodootporna torba i kaciga.
    Prilikom vraćanja čamca i opreme pregledati će se ispravnost opreme.“

Članak 4.
Članak 22. Odluke se briše, a članak 23. postaje članak 22., a članak 24. postaje članak 23.

Članak 5.
    U ostalim odredbama Odluka iz članka 1. ove Odluke ostaje neizmijenjena.

Članak 6.
    Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
                                   


                                     PREDSJEDNIK
                                        Tihomir Kvesić


O b r a z l o ž e nj e

Pravni temelj za izmjenu i dopunu Odluke o naplati, organizaciji i načinu naplate parkiranja, ulaska posjetitelja i korištenja sanitarnih čvorova i organizacije ostalih turističkih  aktivnosti na turističkoj zoni „Objekta vanredne prirodne ljepote i prirodne rijetkosti" Kravica proizlazi iz Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 5/04), Odluke o reguliranju cijena ne komunalnih i ostalih usluga, broj:43-1/17, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,  (Općinsko vijeće Ljubuški broj: 01-02-310/17), Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj: 42/17, Odluke o naplati, organizacije i načinu naplate parkiranja, ulaska posjetitelja i korištenja sanitarnih čvorova i organizacije ostalih turističkih aktivnosti na turističkoj zoni „Objekta vanredne prirodne ljepote i prirodne rijetkosti“ Kravica (Općinsko  vijeće Ljubuški broj: 01-02-258/15 od 06.02.2015.godine).
Budući da je JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški povjerena ovlast upravljanja i lokalitetom Koćuša, uzimajući u obzir i činjenicu da je potpisan i ugovor o zakupu poslovnih prostorija (muzeja na Humcu) s franjevačkim samostanom Humac, uslijed povećanih materijalnih troškova koje JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški imaju, a obzirom na proširenu ponudu turistima koji sada imaju mogućnost posjete lokaliteta na Kućuša, kao i muzeja na Humcu, pojavila se potreba za reguliranjem cijena kako je navedeno u dispozitivu.
Značajna sredstva ostvarena naplatom ulaska na Kravicu su uložena u širenje usluge i postojećih kapaciteta, zatim na osiguravanju samog objekta, te ulaganja u infrastrukturu.
Isto tako zadnjih par godina lokalitet na Kravici bilježi kontinuirani rast domaćih, a posebno u značajnijem broju stranih turista iz svih dijelova svijeta.  Temeljem toga, zbog povećanog broja turista, posebice u ljetnom periodu, a u cilju održavanja sigurnosti pojavila se potreba za angažiranjem zaštitarske službe koja će se brinuti za održavanje reda na lokalitetu Kravica, kojim upravlja JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški, te je sukladno navedenome odlučeno kao u dispozituivu.

Direkcija

Direktor: dipl.iur. Vedran Markotić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630