Svakodnevna i očigledna i trajna pojava parkiranja znatno veća od prostorno mogućeg kapaciteta u središnjem dijelu Ljubuškog traži mjere za njezino rješavanje. Izrazite parkirališne potrebe u ovom dijelu grada proizlaze iz objektivnih okolnosti koje su uobičajene za sve gradove svijeta…
Na području općine Ljubuški nalazi se čitav niz kraških izvora s dovoljnim kapacitetima za nesmetano napajanje vodoopskrbnog sustava. Položaj izvorišta ne daje velike mogućnosti varijantnih rješenja. Izvori su locirani u pravcu istok-zapad i prekrivaju čitavo područje Općine, te samim time…
Radovi na održavanju i uređenju javnih zelenih površina traju neprekidno tijekom cijele godine, neke činimo svakodnevno, neke tjedno ili mjesečno.
Na području općine postoji veliki broj lokalnih nerazvrstanih cesta koje redovito održavavamo radi bolje prohodnosti.
Stranica 1 od 2

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630