Parking

Parking Parking

Svakodnevna i očigledna i trajna pojava parkiranja znatno veća od prostorno mogućeg kapaciteta u središnjem dijelu Ljubuškog traži mjere za njezino rješavanje. Izrazite parkirališne potrebe u ovom dijelu grada proizlaze iz objektivnih okolnosti koje su uobičajene za sve gradove svijeta i u osnovi su proporcionalne s veličinom grada, gustoćom stanovanja, stupnjem motorizacije i atraktivnošću centra.

Grad Ljubuški donio je odluku za izradu studije organizacije i informatizacije službe parkiranja u Gradu ,tj odluku za izradu Projekta Oraganizacije  naplate i kontrole parkiranja za grad Ljubuški.

Navedena odluka predstavlja osnovu za projektiranje i razvoj sustava naplate i kontrole parkiranja  odnosno primjenu sustava naplata i kontrola parkiranja.
Budući da je ovlast za naplatu i kontrolu parkiranja dana  JP "Parkovi" Ljubuški  koji ce sukladno statutu donijeti pravilnik o naplati parkiranja s kojim će se odrediti parking zone u središnjem dijelu Ljubuškog i na temelju kojeg ce se vršiti naplata  i kontrola parkiranja osobnih automobila, na javnim parkiralištima na području općine Ljubuški.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630