Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

Na području općine postoji veliki broj lokalnih nerazvrstanih cesta koje redovito održavavamo radi bolje prohodnosti.

Navedeni radovi najviše se vrše povremeno sa svrhom održavanja prohodnosti i sigurnosti prometa na njima a obuhvaćaju košnju korova, divljeg raslinja uz cestu, asfaltiranje rupa, popravak prometne signalizacije, uređenje raskrižja, ublažavanje oštrih krivina.
Održavanje asfaltiranih ulica obuhvaća redovito saniranje rupa ulicama grada i naselja općine Ljubuški.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630