Održavanje i uređenje gradskog groblja

Održavanje i uređenje gradskog groblja Održavanje i uređenje gradskog groblja

Uprava groblja brine o grobljima kroz redovito održavanje i uređenje površina, staza, čišćenja i odvoza smeća, održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sprovoda pokojnika.

Navedene poslove održavanja urednosti groblja treba vršiti naručito pred mjesne blagdane, mise na grobljima kada se ta mjesta najviše posjećuju. Uprava groblja vodi evidenciju o dodijeli grobnih mjesta na korištenje,o godišnjoj grobnoj naknadi, o registru umrlih osoba i grobnom očevidniku.
Visinu naknade za dodijelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se prema lokaciji i veličini grobnog mjesta na groblju.
Naknada za grobno mjesto u poljima F2 i F3 koji se nalazi neposredno do Upravne zgrade i kapele iznosi:

  1. dva grobna mjesta        4000.00 KM

Naknada za grobna mjesta u ostalim poljima iznosi,

  1. Jedno grobno mjesto    1600,00 KM
  2. Dva grobna mjesta       2800,00 KM
  3. Tri grobna mjesta         4000,00 KM

Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se prema veličini grobnog mjesta i potrebama održavanja groblja.
Godišnja grobna naknada za jedno grobno mjesto iznosi 20,00 KM, za dva grobna mjesta 35,00 KM,za tri grobna mjesta 50,00 KM, za polja F2 i F3 50,00 KM


PREGLED GROBNIH MJESTA NA GROBLJU JABUKA

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630