v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
88320 Ljubuški
Županija Zapadnohercegovačka
BiH

Tel/Fax: 039/832-340
Prijava kvara (tel.): 063/771-300

ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001

Transakcijski računi:
Intesa SanPaolo 1544602008089133
UniCredit Bank   3381602285528445
NLB Banka         1328502013205630

E-mail: [email protected]

 
Ime i prezime:*
E-mail:*
Predmet:
Poruka:*
Ključ (prepišite) :

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630