Prijavite kvar na broj telefona 063/771-300

Ukoliko je došlo do kvara na vašoj vodovodnoj instalaciji molimo da nas kontaktirate putem ovoga OBRASCA radi što efikasnijeg pružanja naše usluge. Unaprijed zahvaljujemo!
Ukoliko imate opravdanu sumnju da netko vrši neovlaštenu potrošnju, molimo Vas da popunite sljedeći obrazac uz napomenu da je svako polje obavezno popuniti! Unaprijed Hvala!

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630