IZMJENE I DOPUNE Poziva za dostavu ponuda za javnu nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine za potrebe JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški
Ugovorno tijelo, JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški pokrenulo je postupak javne nabave usluga ''Nabava usluge fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine za potrebe JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški. Postupak se provodi sukladno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa…
Redovno vršimo rezidbu i održavamo krošnje stabala na području grada kako bi  grad izgledao lijepo o kako ne bi došlo do ugroze sigurnosti naših građana, posjetitelja i njihovih automobila prilikom boravku u gradu.
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu u gornjem gradskom području i dijelu Radišića Donjih, da će zbog saniranja kvara, nastalog na vodovodnoj cijevi na području „Radišića Donjih“ i ulazu u Ljubuški (uz prometnicu Vitina -…
Stranica 1 od 21

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630