OBAVIJEST o obustavi

Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu u Pregrađu, ulica Sv. Ivana Pavla II, ulica fra Petra Bakule, ulica fra Nikole Ivankovića, da će zbog radova na rekonstrukciji glavnog čvora vodovoda doći do prekida isporuke vode dana 28.srpnja 2020.godine, u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Prilikom ponovnog puštanja i dolaska vode moguće je pojavljivanje kraćeg zamućenja, pa upozoravamo potrošače da obrate pažnju na isto. U tom slučaju ispustiti vodu na nekom potrošaču dok se voda ne izbistri.

Molimo korisnike za strpljenje i zahvaljujemo se na razumijevanju.

JP „PARKOVI“ d.o.o . Ljubuški

Nikica Vučić ,dipl.oecc.    

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630