Obavijest o zatvaranju ulice zbog planiranih radova

Poštovani,

Sukladno planu redovnog održavanja zelenih površina za dan 09. rujna 2020.godine u vremenskom periodu od 08:00 do 11:00 sati JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški planira izvođenje radova na Trgu dr. Franje Tuđmana, točnije dio ulice od Addiko banke do raskrižja s Vukovarskom ulicom,

te se mole stanari navedene ulice da dana 08.rujna 2020. godine uklone vozila kako bi se ulica mogla zatvoriti.
U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.


S poštovanjem,

v.d. Direktor      
Nikica Vučić dipl.oec.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630