OBAVIJEST o prekidu vodoopsprbe

Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu u gornjem gradskom području i dijelu Radišića Donjih, da će zbog saniranja kvara, nastalog na vodovodnoj cijevi na području „Radišića Donjih“ i ulazu u Ljubuški (uz prometnicu Vitina - Ljubuški), doći do prekida isporuke vode dana 02. lipnja 2021.godine, u vremenu od 8:30 do 13:00 sati.

Djelatnici vodovoda će izvršiti određena prespajanja, tako da se očekuje da će manji broj korisnika biti bez vode.
Prilikom ponovnog puštanja i dolaska vode moguće je pojavljivanje kraćeg zamućenja, pa upozoravamo potrošače da obrate pažnju na isto. U tom slučaju ispustiti vodu na nekom potrošaču dok se ne izbistri.

Molimo korisnike za strpljenje i zahvaljujemo se na razumijevanju.

JP „PARKOVI“ d.o.o . Ljubuški
Nikica Vučić ,mag.oec.    

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630