REZIDBA STABALA

Redovno vršimo rezidbu i održavamo krošnje stabala na području grada kako bi  grad izgledao lijepo o kako ne bi došlo do ugroze sigurnosti naših građana, posjetitelja i njihovih automobila prilikom boravku u gradu.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630