OKRUGLI STOL: „VODENI KRŠKI EKOSUSTAVI-STANJE I PERSPEKTIVE“ 6.10.2021.

U Mostaru, na Fakultetu prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (SUM) održan je okrugli stol na temu unapređenja suradnje između sveučilišta i realnog sektora u upravljanju i praćenju stanja vodenih ekosustava. Zadaci okruglog stola bili su interdisciplinarno raspravljati o stanju voda i o vodi ovisnih ekosustava na slivnom području Jadranskog mora te o njihovom održivom upravljanju i korištenju kroz različite usluge ekosustava.

 

Okrugli stol je organiziran u okviru ECOBIAS ERASMUS projekta EU na kojem sudjeluju i druga sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, te Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Njemačke. Moderatori okruglog stola Anita Dedić i Dragan Škobić (koordinator projekta ispred SUM-a) predstavili su glavne ciljeve projekta, kao i važnost integracije politike zaštite okoliša EU u Regiji Zapadnog Balkana u području ekologije praćenja i bioprocjene vodenih sustava.

Uz profesore s FPMOZ-a sudionici okruglog stola bili su i predstavnici Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Elektroprivrede HZHB Mostar, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a, Ericsson Nikola Tesla d. d. Zagreb, Net d.o.o., Parka prirode Hutovo Blato, JP „Parkovi“ Ljubuški te predstavnici WWF Adria i Udruga Dinarica. Sudionici na okruglom stolu predstavili su stvarnu situaciju na terenu, planove upravljanja na vodenim ekosustavima slivnog područja Jadranskog mora kao i novi projekat realnog sektora koji uključuje uvođenje novih IT inovativnih rješenja u monitoringu voda, odnosno digitalizaciju praćenja stanja vodenih ekosustava.

Kao zaključak je naglašena potreba daljnjeg razvoja međusobne suradnja svih sudionika, aktivnije zajedničko djelovanje u svrhu zaštite i održivog gospodarenja i upravljanja vodama, te potreba osobite suradnje u implementaciji novih IT tehnologija u praćenju i bioprocjeni vodenih sustava.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630