Vodopad Kravica nalazi se na 50 km dugom toku rijeke Trebižat, oko 3 km nizvodno od Vitaljine, u Studencima blizu Ljubuškog.
Stvoren je upravo radom sedronosne rijeke Trebižat. Visina slapa kreće se od 26 - 28 metara, s vodenim amfiteatrom ispod slapa promjera 120 metara.
Preko sedronosna sloja od dna do vrha slapa izrasla je trava, mahovina, alge i lišajevi.
 
Uz slap su nikle konopljika, smokve i topole. Nekada su uz slap bili aktivni mnogobrojni mlinovi i stupe za valjanje sukna.
Sedrena područja oko vodopada Kravice spadaju u geološke spomenike prirode Bosne i Hercegovine.

Ova prirodna ljepota kroz godinu privuče velik broj posjetitelja.
U ljetnom periodu, zbog nižeg vodostaja rijeke, bazen ispod slapova nudi uživanje u plivanju i vodenim sportovima.
Nema sumnje da su vodopadi Kravice jedni od najljepših prirodnih ljepota u Hercegovini uopće.
U svako doba godine, zbog nivoa vodostaja rijeke Trebižat, vodopadi nude različit doživljaj.
U blizini vodopada nalazi se i mala pećina u kojoj se mogu vidjeti stalaktiti od kalcijum karbonata, stari mlin i brodić.
Rijeka Trebižat omogućava i prijatne izlete u kanuu, koje organizuju lokalni iskusni operateri, u dužini od 10 km.


 

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630