Rijeka Trebižat duga je od svoga izvora u Peć-Mlinima do ušća u Neretvu u Strugama 50 km. Ona je nastavak toka od Posušja (Tribistovo, kota 903), tako da je de facto susrećemo pod devet imena: Culuša - Ričina - Brina - Suvaja (Posušje) - Matica - Vrlika (Imotski) - Tihaljina - Mlade - Trebižat (Ljubuški).
Rijeka Trebižat stoljećima je tažila žed žednima, rashladila tijela radoznalima koji su joj htjeli u ljetnim žegama isprobati ćudi. Ljeti kada je najtiša, najljepša i najdraža.
U proljeće je ponosita, zadivljuje svojom bistrinom, modrinom i plavetnilom što namjernika očarava i ponovno k sebi zove. I opet tako stoljećima...

Ljeti mirna, skoro nečujna, kad se razmili po plodnoj dolini i kroz tolike kanale svemu taži žed i život daje.

Za uzvrat, u smiraj dana sva živa i mrtva priroda zasluženu joj himnu pjeva.
U jesen i zimu, za vrijeme obilnih kiša, podivlja. Svojom silinom poplavi sve, postane bučna i hirovita kao da sve to hoće sakriti.

Ali, nakon toga ponovno se primiri i, vrativši se u svoje korito, nastavi normalni život. I tako ponovno, svake godine - od pamtivijeka.
Svojim neprestanim tokom, tamo negdje duboko u njenim njedrima, stvara se SEDRA, koja je najzaslužnija što ova rijeka ima dva prelijepa vodopada - Koćušu i Kravicu - dvije ljepotice od kojih ova druga gotovo svakoga ko je posjetio tjera da joj se uvijek iznova vraća.

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630