Dobrodošli dragi posjetitelji...

Pogledajte fotogaleriju slapova Kravice

Pogledaj Druge ljepote

IZMJENE I DOPUNE Poziva za dostavu ponuda za javnu nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine za potrebe JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški ...

Opširnije

Ugovorno tijelo, JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški pokrenulo je postupak javne nabave usluga ''Nabava usluge fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine za potrebe JP „Parkov...

Opširnije

parkovi oaza u kamenu ljubuski

Parking

Svakodnevna i očigledna i trajna pojava parkiranja...

Vodoopskrba i kanalizacija, pročišćavanje otpadnih voda

Na području općine Ljubuški nalazi se čitav...

Održavanje zelenih površina

Radovi na održavanju i uređenju javnih zelenih pov...

Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

Na području općine postoji veliki broj lokalnih ne...

Održavanje i uređenje gradskog groblja

Uprava groblja brine o grobljima kroz redovito odr...

Poslovna jedinica Kravica

Poslovna jedinica „Kravica“ - JP &bdqu...

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630