Zbog  kiše koja  pada posljednjih dana  došlo je do pojave mutnoće na vrelu rijeke Vrioštice, a time i na vodozahvatu vodovoda Ljubuški. Pregledom je utvrđeno da mutnoća prelazi granicu dozvoljenu Pravilnikom, odnosno da prelazi vrijednosti dozvoljene za vodu za piće.
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu na području od Vitine do Donjih Radišića, da će zbog saniranja iznenadnog kvara, nastalog na vodovodnoj cijevi Ø 125, doći do prekida isporuke vode dana 03. travnja 2019.godine u…
Na temelju čl. 17. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostale vodotoke na području općine Ljubuški(Službeni glasnik općine Ljubuški broj: 4/18) čl. 3., 4., 5., 6., Pravilnika o postupku,…
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni  na  vodovodnu mrežu u gornjem gradskom području, da će zbog saniranja iznenadnog kvara, nastalog na vodovodnoj cijevi na području „Radišića Donjih“, doći do prekida isporuke vode dana 22.ožujka 2019.godine, u vremenu od…
Obavještavamo korisnike javnog vodovoda Ljubuški, koji su priključeni na vodovodnu mrežu u gornjem gradskom području, te dijela Radišića Donjih, Proboja da će zbog radova na vodovodnoj cijevi ACC 0 500 na području „Radišića Donjih”, doći do prekida u isporuci vode…
Zbog obilnih  kiša koje su padale posljednjih dana  došlo je do pojave mutnoće na vrelu rijeke Vrioštice, a time i na vodozahvatu vodovoda Ljubuški. Pregledom je utvrđeno da mutnoća prelazi granicu dozvoljenu Pravilnikom, odnosno da prelazi vrijednosti dozvoljene za vodu…
30.11.2018. Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Ljubuški, obaviještava cijenjene potrošače da se obavijest o pojavi mutnoće vode objavljena dana 26. studenoga 2018. godine, stavlja izvan snage.
Datum: 26.studenoga 2018.Zbog obilne  kiše koja je  padala posljednjih dana  došlo je do pojave mutnoće na vrelu rijeke Vrioštice, a time i na vodozahvatu vodovoda Ljubuški. Pregledom je utvrđeno da mutnoća prelazi granicu dozvoljenu Pravilnikom, odnosno da prelazi vrijednosti dozvoljene…
Stranica 1 od 7

Direkcija

Direktor: dipl.iur. Vedran Markotić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630